Lab Photos

DSC_0196_edited

Neuroscience Department Hike 2016
Kate, Jeremy, Sam, Tajie and Oskar