Zefan Li

March 5, 2019 by ha8m@virginia.edu

Zefan Li
Postdoctoral researcher
Center for Membrane & Cell Physiology
Pinn 4017
Email: zl2at@virginia.edu

Education & Training

2019-present            Postdoctoral researcher, University of Virginia

2017-2018                 Postdoctoral Research Fellow, Peking University (Beijing, China)

2011-2017                  Ph.D. in Chemistry, Peking University (Beijing, China)

2007-2011                 B.S. in Chemistry, Nanchang University (Jiangxi Province, China)

Publications

  1. Ming Xiao; Liang Lin; Zefan Li; Jie Liu; Senlian Hong; Yaya Li; Meiling Zhen; Xuanming Duan; Xing Chen*. SERS Imaging of Cell-Surface Biomolecules Metabolically Labeled with Bioorthogonal Raman Reporters. Asian J. 9, 2040-2044 (2014)
  2. Zefan Li; Yuntao Zhu; Yuting Sun; Ke Qin; Weibing Liu; Wen Zhou; Xing Chen*. Nitrilase-Activatable Noncanonical Amino Acid Precursors as a Versatile Tool for Cell-Selective Metabolic Labeling of Proteomes. Chem. Biol. 11, 3273-3277 (2016)
  3. Yaya Li; Weibing Liu; Qi Tang; Xinqi Fan; Yi Hao; Ling Gao; Zefan Li; Bo Cheng; Xing Chen*. Gap-Junction-Dependent Labeling of Nascent Proteins in Multicellular Networks. ACS. Chem. Biol. 14, 182-185 (2019)

Honors & Awards

2014                1st Zhongyulan Scholarship, Peking University

2017                Outstanding Postdoctoral Fellowship of Peking-Tsinghua Center for Life Sciences, Peking University

Hobbies

Reading and skating